Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /home/greenblu/public_html/site/templates/head.inc on line 60
CEN TOURS » Hunting: Lovni turizam » Lovišta » Lovište Bukovača

Lovište Bukovača


OTVORENO LOVIŠTE POVRŠINE 6 762 ha.
LOVNA DIVLJAČ:  smeđi medvjed, jelen, srna, divlja svinja, zec, šljuka bena, prepelica pućpura...

Lovište Bukovača nalazi se na području između Ogulina i Vrbovskog, udaljeno je svega 7 kilometra od grada Vrbovskog i 10 kilometara od Ogulina. Smješteno je na idealnoj lokaciji za lovce iz cijele Hrvatske i Europe, uz laki pristup autocestom Rijeka-Zagreb ili starom Karolinskom cestom. Površina lovišta iznosi 7432 hektara, od čega lovne površine 6762 hektara. Lovište Bukovača je brdsko planinskog tipa, a najviša točka lovišta je Veliki vrh  smješten na 735 m nadmorske visine.

Stanovnici ovog slikovitog lovišta su brojne vrste gorske divljači – smeđi medvjed, jelen, srna, divlja svinja, zec, te šljuka bena, prepelica pućpura, patka gluhara, lisica, kune, jazavac... Prisutne su i zaštićene vrste vuk i divlja mačka te povremeno ris. Smještaj lovaca  je moguć u lovačkom domu u samom lovištu ili u turističkim objektima u okolici (Vrbovsko, Ogulin, Karlovac...).

Kalendar lovidbe

Vrste divljači

 • Divlja svinja (Sus Scrofa)
 • Jelen (Cervus elaphus)
 • Medvjed (Ursus Arctos)
 • Srna (Capreolus capreolus)
 • Šljuka bena, kokošica (Scolopax rusticola, Gallinago gallinago)
 • Prepelica Pućpura (Coturnix coturnix)
 • Zec (Lepus europaeus)
 • Kuna bjelica (Martes foina)
 • Lisica (Vulpes vulpes)
 • Fazan (Phasianus sp)
 • Golub divlji grivnjaš (Columba palumbus)
 • Patka divlja gluhara (Anas platyrhynchos)
 • Jazavac (Meles meles)

Galerija slika

Lovište Bukovača

Lovište Bukovača kamera

Lovište Bukovača odstrel

Lovište Bukovača skupni lov na divlje svinje

INTERAKTIVNA MAPA