Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /home/greenblu/public_html/site/templates/head.inc on line 60
CEN TOURS » Hunting: Lovni turizam » Opći uvjeti lovište Bukovača

RANJAVANJE I PROMAŠAJ
Za ranjenu, a nepronađenu divljač plaća se 50 % vrijednosti trofeja kojeg je procijenio stručni pratitelj i 50 % vrijednosti divljačine prosječne težine te vrste iz lovišta, pod uvjetom da je u traženju divljači korišten pas ispitan u radu na krvnom tragu.
Ako se ranjena divljač pronađe, lovac plaća razliku do stvarne cijene odstrijeljenog trofeja.
Promašaj se naplaćuje za trofejna grla jelena običnog i smeđeg medvjeda 1.000,00 kn, a za ostale vrste krupne divljači 700,00 kn.
Za odstrijeljenu divljač izdaje se trofejni list.
U lovu na divlje svinje (individualnom i skupnom) koji se organizira u otvorenim prostorima lovišta, dodatno se naplaćuje 2.300,00 kn svako odstrijeljeno žensko grlo divlje svinje teže od 60 kg, vagano nakon lovačke obrade (bez utrobe i nogu do prvog zgloba), a prije uskladištenja u hladnjači.

REZERVACIJA TERMINA
Rezervacija termina lova za odstrjel krupne trofejne divljači osigurava se uplatom akontacije.

Trofejna divljač jed.mjere iznos akontacije (kn)
Medvjed grlo 4.000,00
Jelen obični grlo 2.500,00
Srnjak grlo 700,00
Vepar grlo 1.000,00
Skupni lov na divlje svinje lovni dan 4.000,00

U slučaju otkazivanja rezerviranog termina lova unutar 60 dana prije ugovorenog termina lova, zadržavamo uplaćenu rezervaciju. Uplata akontacije nije potrebna za rezervaciju termina lova za odstrjel netrofejne i sitne divljači.

NAČIN PLAĆANJA
Izdavanje i plaćanje računa nakon izvršenih usluga obavlja se u skladu s važećim Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

POSLOVNA SURADNJA
Poslovna suradnja ostvaruje se na temelju posebnog Ugovora.

NAPOMENA
Sve cijene u Cjeniku izražene su u kunama sa uključenim PDV-om
Zadržavamo pravo izmjene cijena iz ovog Cjenika.
Cjenik stupa na snagu 1. travnja 2016. godine